Mục tiêu

TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH HIỆU QUẢ

Website là một phương tiện kinh doanh mạnh mẽ và hiệu quả cao. Tuy nhiên, để xây dựng một trang web phục vụ kinh doanh đắc lực cho doanh nghiệp là một quá trình hoàn thiện dần dần theo suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hình dung trang web của bạn như một thanh kiếm. Đầu tiên, bạn cần một thanh kiếm bằng chất liệu tốt. Tiếp theo là quá trình mài giũa, từng ngày từng ngày một, để thanh kiếm ngày càng "bén" hơn.

Lưu ý, nếu thanh kiếm không được tạo nên từ chất liệu tốt, toàn bộ công sức mài giũa trở nên lãng phí.

Điều tuyệt vời là, trang web gần như không "cùn" khi bạn sử dụng. Công sức bạn mài giũa sẽ được tích lũy để trang web của bạn ngày càng "bén" hơn trong kinh doanh. Thí dụ, khi bạn xây dựng được một tài liệu mô tả sản phẩm thuyết phục khách hàng, tài liệu đó gần như không giảm mức độ thuyết phục với những khách hàng tiềm năng sau đó. Và nếu bạn tinh chỉnh tài liệu đó từng ngày, mức độ thuyết phục khách hàng sẽ ngày càng tăng. 

Các bước xây dựng website kinh doanh hiệu quả

Chọn trang web được thiết kế tốt, phù hợp.

1

"Điền" các thông tin cơ bản, dễ dàng.

2

Bổ sung các thông điệp chuyên sâu.

3

Tinh chỉnh văn bản để ngày càng ngắn gọn, cô đọng, thuyết phục.

4

Sáng tạo các hình ảnh, video để ngày càng hấp dẫn, thu hút.

5

Nhân sự

6

XÂY DỰNG WEBSITE DOANH NGHIỆP NHỎ

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

ABOUT SPRINGMEWEB

CONTACT