10 Trang Web phổ biến được xây dựng bằng Python và Django
10 Trang Web phổ biến được xây dựng bằng Python và Django
Springmeweb lập trình website bằng ngôn ngữ Python và Django. Là ngôn ngữ lập trình các trang web nổi tiếng như Instagram, Pinterest, NASA. Python cũng xây dựng các trang web: Google, Youtube, Dropbox..vv.
60 Best free Fonts to use in Logo Design Project
60 Best free Fonts to use in Logo Design Project
Font chữ luôn là thành phần quan trọng để một Logo, bao bì sản phẩm, hay trên website. Những font chữ với sự khác biệt tuy nhỏ, nhưng tạo nên một sự khác biệt lớn cho thương hiệu.
3 Hiệu ứng image hover CSS3 tuyệt đẹp
3 Hiệu ứng image hover CSS3 tuyệt đẹp
Các hiệu ứng image hover tạo nên sự sinh động và cuốn hút cho trang web. Tuy nhiên để sử dụng cần được thiết kế cẩn thận. Những thiết kế sử dụng hiệu ứng không tinh tế, dễ làm trang web trông "rẻ tiền".
  • SUMMARY

    Quy tắc về hình ảnh sản phẩm.

    Quy tắc về mô tả sản phẩm.

    Quy tắc về giá và giỏ hàng.

    Quy tắc về Upsell và Cross-sell

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

ABOUT SPRINGMEWEB

CONTACT