SPRING

MEWEB

WE DESIGN WEBSITE FOR CUSTOMER

LOVE YOUR BRAND

Những mục tiêu quan trọng nhất của Website

Những mục tiêu quan trọng nhất của Website

BY Nguyễn Ngoan   |  Nov. 3, 2018   |  15 MIN

Đừng đặt mục tiêu chung chung! Khi bạn nói “chúng tôi muốn một trang web tốt hơn”, điều này cũng giống như khi bạn nói “chúng tôi muốn có một doanh nghiệp tốt hơn”. Nhưng chính xác “một doanh nghiệp tốt hơn” có nghĩa là gì? Bạn muốn tăng doanh thu? Tối đa hóa lợi nhuận? Hay cải thiện sự hài lòng của khách hàng?

Một ước muốn chung chung, ví dụ "một trang web tốt hơn" đưa đến những câu trả lời khác nhau trong những tình huống khác nhau cho những công ty khác nhau, một trang web tốt hơn không phải là một mục tiêu rõ ràng và nhiều chuyên gia đã chỉ ra một mục tiêu chung chung sẽ không giúp bạn đạt được kết quả kinh doanh.

Mục tiêu trang web của bạn có theo tiêu chí SMART?

Bạn cần thiết lập các mục tiêu theo tiêu chí SMART để thiết lập các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, có liên quan và kịp thời. Giám đốc điều hành tốt quản lý bằng những con số. Trang web cũng không là ngoại lệ. Phải có sự rõ ràng trong việc thiết lập mục tiêu cho trang web để đạt kết quả kinh doanh cụ thể, hoặc trang web của bạn sẽ thất bại.

Sau đây là các mục tiêu của trang web cho từng bộ phận và các tóm tắt nhanh về nhu cầu chung của các bộ phận:

  1. Marketing - thúc đẩy lưu lượng truy cập, thu hút khách hàng tiềm năng, tạo ra khách hàng tiềm năng và thu hút lại những khách hàng hiện tại.
  2. Bán hàng - giúp chốt đơn hàng bằng cách xác thực và hỗ trợ thông tin cho team bán hàng.
  3. Hỗ trợ khách hàng - cải thiện sự hài lòng của khách hàng thông qua dịch vụ tốt hơn.
  4. Quản trị web - đơn giản hóa và tối ưu hóa việc cập nhật nội dung và quản lý trang web.
  5. Điều hành - giảm chi phí bằng cách hợp lý hóa và tự động hóa luồng công việc và nhiệm vụ.
  6. HR – thu hút và tuyển dụng nhân viên mới và hỗ trợ nhân viên hiện tại.
  7. C-Suite - phát triển biên độ lợi nhuận của công ty và tăng lợi nhuận.

1.) Các mục tiêu về Marketing cho Website

Các phòng marketing thường muốn trang web của công ty thu hút và tương tác với nhiều khách hàng tiềm năng (prospects) hơn, tạo thêm khách hàng tiềm năng (lead), hỗ trợ tốt hơn thương hiệu của công ty hoặc nâng cao nhận thức. Một số mục tiêu marketing phổ biến cho trang web bao gồm:

1.1 Tạo thêm nhiều khách hàng tiềm năng chất lượng hơn (Generate More Qualified Leads)

Đây là mục tiêu phổ biến nhất cho các trang web kinh doanh có mục đích chính là phát sinh khách hàng tiềm năng. Mục tiêu này là tốt nhất cho các công ty muốn nhận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn thông qua việc cải thiện hiệu suất tiếp thị của trang web của họ.

Để đo lường mức độ tăng khách hàng tiềm năng, bạn nên thiết lập tỷ lệ phần trăm thay vì số lượng khách hàng tiềm năng tuyệt đối. Điều này giải thích biến động về lưu lượng truy cập hàng tháng và cho phép so sánh lịch sử có ý nghĩa. Ngoài ra, hãy đảm bảo theo dõi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện so với tổng khách hàng tiềm năng chung và thiết lập các thông số để xác định đâu là khách hàng tiềm năng đủ điều kiện. Làm như vậy cũng sẽ đo lường chất lượng của khách hàng tiềm năng mà bạn đang nhận được.

Ví dụ: Tăng số lượng khách hàng tiềm năng đủ điều kiện hàng tháng lên 20% (khách hàng tiềm năng đủ điều kiện: người ra quyết định; có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, doanh thu là 10 triệu đô la +).

1.2. Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng (Improve Lead Conversion Rate)

Thông số này đo lường khả năng của một trang web để nắm bắt thông tin của khách truy cập và chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng (được đo bằng phần trăm khách truy cập trang web trở thành khách hàng tiềm năng).

Mục tiêu này tốt cho các công ty muốn tập trung vào khả năng chuyển đổi của trang web và là mục tiêu tuyệt vời để đặt cho các chiến dịch inbound marketing. Mục tiêu này cũng có thể giúp đo lường những thay đổi về chất lượng lưu lượng truy cập. Đối với loại mục tiêu này, điều quan trọng là phải biết tỷ lệ chuyển đổi hiện tại của trang web. Bằng cách này, bạn có thể xác định tỷ lệ phần trăm thực tế tăng lên. Ví dụ: Tăng tỷ lệ chuyển đổi của trang web lên 5% (với cùng một lượng lưu lượng truy cập).

1.3 Tăng nhận thức (Increase Awareness)

Mục tiêu này để đo lường mức độ hiệu quả của trang web trong việc giáo dục người dùng về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà không nhất thiết phải "bán hàng" trực tuyến.

Mục tiêu này cũng hoạt động tốt cho các trang web phục vụ mục đích thông tin nhưng không nhất thiết cần tạo khách hàng tiềm năng hoặc nắm bắt thông tin thông tin khách hàng, chẳng hạn như: các micro-sites khi tung ra sản phẩm mới nhằm nâng cao nhận thức cho một vấn đề nhất định.

Cách đáng tin cậy duy nhất để đo lường mục tiêu này là bằng cách khảo sát người dùng trước và sau khi thiết kế lại mức độ hiểu rõ sản phẩm hoặc dịch vụ (thương hiệu). Ví dụ: Nâng cao nhận thức sản phẩm mới lên 10% (được đo bằng khảo sát trước và sau).

Marketing Website Goals Examples

2.) Các mục tiêu về bán hàng cho Website

Các trang web thương mại điện tử thường tập trung vào việc tối đa hóa doanh thu trực tiếp. Ngược lại, bộ phận bán hàng trong các công ty không bán trực tiếp online cho khách hàng thường muốn trang web hỗ trợ thông tin cho nhóm bán hàng trong suốt quá trình bán hàng. Vì vậy, một số mục tiêu về bán hàng phổ biến cho trang web bao gồm:

1. Tạo thêm nhiều đơn hàng hơn

Đây là mục tiêu phổ biến với các trang web thương mại điện tử bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến, và tốt nhất cho các công ty muốn tối đa hóa doanh số bán hàng trực tuyến của họ. Tương tự như mục tiêu tăng khách hàng tiềm năng,bạn nên đặt tỷ lệ tăng bằng phần trăm thay vì doanh số bán hàng tuyệt đối. Điều này sẽ tính đến biến động bán hàng theo mùa và sẽ cho phép so sánh lịch sử có ý nghĩa hơn. Ví dụ: Doanh thu hàng tháng tăng lên 20%.

2. Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi sales

Mục tiêu này đo lường khả năng của một trang web về bán hàng (chuyển đổi khách truy cập trang web thành khách mua hàng). Thường được đo bằng tỷ lệ phần trăm khách truy cập trang web trở thành khách hàng trả tiền. Mục tiêu này phù hợp nhất cho các trang web thương mại điện tử muốn tập trung cụ thể vào việc tối đa hóa khả năng bán hàng trên trang web. Mục tiêu này cũng có thể giúp đo lường những thay đổi về chất lượng lưu lượng truy cập.

Cũng giống như với KPI về marketing, điều tuyệt đối quan trọng là phải biết tỷ lệ chuyển đổi hiện tại của trang web của bạn trước khi đặt mục tiêu này. Ví dụ: Tăng tỷ lệ chuyển đổi của trang web lên 5% (với cùng một lượng lưu lượng truy cập).

3. Cải thiện hỗ trợ bán hàng

Nếu vai trò của trang web của bạn là giúp xác thực và hỗ trợ thông tin cho nhóm bán hàng trong suốt quá trình bán hàng, đây có thể là mục tiêu tốt để đặt ra.

Có thể khó để đo lường liệu vai trò chính của trang web có tạo ra khách hàng tiềm năng hay không nhưng thay vào đó trang web giúp xác thực và hỗ trợ khách hàng tiềm năng do nhóm bán hàng tạo ra ngoại tuyến. Tôi đề nghị một mục tiêu định lượng / định tính kết hợp. Khảo sát nhóm bán hàng của bạn để xem liệu trang web mới có hỗ trợ họ tốt hơn và xem xét KPI bán hàng: tỷ lệ chốt đơn hàng, thời gian chốt đơn hàng, v.v.

Ví dụ: Cải thiện hỗ trợ bán hàng online bằng các case studies và lời chứng thực (testimonials) liên quan trên trang web. Khách hàng tiềm năng (Prospects) truy cập trang web sẽ thấy thông điệp phù hợp với những thông điệp được nhóm bán hàng phân phối (xác thực những gì nhóm bán hàng nói). Điều này sẽ dẫn đến việc tăng tỷ lệ chốt đơn hàng 5% (được đo thông qua phần mềm CRM trước và sau khi thiết kế lại trang web).

Sales Goals Examples

3.) Các mục tiêu về mức độ hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Website Goals)

Nếu trang web của bạn đóng vai trò hỗ trợ cho khách hàng hiện hữu, cũng như cải thiện sự hài lòng của khách hàng thông qua trải nghiệm người dùng và dịch vụ khách hàng tốt hơn, cùng với việc giảm thời gian hoàn thành một số tác vụ nhất định, các mục tiêu về mức độ hài lòng của khách hàng cho trang web bao gồm:

1. Cải thiện sự hài lòng của khách hàng

Đo lường sự hài lòng của khách hàng trực tuyến là việc phức tạp, nhưng nếu mục tiêu của trang web là cải thiện sự hài lòng của khách hàng thông qua trải nghiệm người dùng, thì bạn nên cân nhắc nghiên cứu định tính dưới hình thức khảo sát khách hàng trước và sau khi thiết kế lại.

Loại mục tiêu này lý tưởng cho các trang web phục vụ chức năng hỗ trợ cho khách hàng hiện hữu. Mục tiêu này đo lường bằng cách khảo sát người sử dụng trước và sau khi thiết kế lại trang web, và điều quan trọng là xác định nhu cầu của họ là gì để trang web mới cung cấp trải nghiệm tốt hơn.

2. Giảm thời gian hoàn thành tác vụ

Có một cách định lượng hơn để đo lường sự hài lòng của khách hàng là xem xét thời gian cần thiết để hoàn thành một số tác vụ nhất định trên trang web.

Nếu trang web của bạn có một chức năng mà người dùng của bạn truy cập rất nhiều, bạn có thể đặt mục tiêu giảm thời gian cần thiết để hoàn thành hành động đó. Sau đó, bạn có thể đo thời gian sử dụng các công cụ kiểm tra hoặc sử dụng Google Analytics. Ví dụ: Giảm thời gian trung bình để hoàn thành tác vụ 20%.

Customer Satisfaction Goals Examples

4) Các mục tiêu dành cho quản trị trang web, cộng tác viên nội dung (Webmaster / Content Contributor Goals)

Quản trị viên web và cộng tác viên nội dung chịu trách nhiệm bảo trì, quản lý các chức năng và cập nhật nội dung trang web. Họ dựa vào Hệ thống quản lý nội dung (CMS) và nhiều công cụ quản lý trang web khác để thực hiện công việc của họ.

1. Cải thiện sự hài lòng của Webmaster và cộng tác viên nội dung

Tương tự như cải thiện sự hài lòng của khách hàng, quản trị viên web và người đóng góp nội dung của bạn cũng phải hài lòng. Họ nên có tất cả các công cụ họ cần để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả. Nếu họ đang làm những việc dư thừa hoặc trùng lặp, họ không thể giải quyết hết số lượng công việc hoặc không thể thực hiện cập nhật trang web, cải thiện sự hài lòng và hiệu quả của họ phải là mục tiêu.

2. Giảm thời gian hoàn thành một tác vụ

Cũng giống như giảm thời gian dành cho một tác vụ của khách hàng, bạn có thể áp dụng cùng một phương pháp định tính để đo thời gian cần thiết để thực hiện các tác vụ quản lý hoặc nội dung hoặc cộng tác viên. Tiết kiệm thời gian của họ dẫn đến việc giảm chi phí cho tổ chức. Bạn có thể đo thời gian cần để hoàn thành các tác vụ này bằng cách sử dụng các công cụ kiểm tra hoặc sử dụng Google Analytics. Ví dụ: Giảm thời gian trung bình để hoàn thành tác vụ của trang web xuống 20% ​​(được đo lường thông qua kiểm tra khả năng sử dụng hoặc phân tích).

Webmaster Goals Examples

5.) Các mục tiêu về điều hành / sản xuất (Operations / Production Goals)

Mục tiêu trang web phổ biến cho các bộ phận Điều hành (Operations) và Sản xuất là sử dụng trang web công ty để tối ưu hóa và hợp lý hóa luồng công việc và tự động hóa các tác vụ. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng / nhân viên được cải thiện cũng như giảm chi phí (cả hai phương pháp đều có thể được sử dụng, tùy thuộc vào mục tiêu).

1. Tối ưu hóa quy trình làm việc tự động (Optimize Workflow Automation)

Một cách khác để tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng trang web là thông qua tối ưu hóa luồng thông tin, tự động hóa các tác vụ khác nhau và giảm chi phí bằng cách tích hợp trang web vào hệ sinh thái CNTT của công ty bạn.

Điều này có thể đạt được bằng cách tích hợp trang web của bạn với các hệ thống khác: tự động tiếp thị, CRM, phần mềm kế toán, hệ thống hỗ trợ khách hàng, hệ thống theo dõi người đăng ký, quản lý quy trình và dự án, quản lý tài liệu và tài sản, quản lý khoảng không quảng cáo, tự động hóa sản xuất...vv.

Ví dụ: Giảm chi phí hỗ trợ 15% bằng cách triển khai hỗ trợ khách hàng trực tuyến trên trang web, do đó giảm số lượng cuộc gọi điện thoại được thực hiện bởi nhóm hỗ trợ.

Operations Goal Example

6.) Các mục tiêu về quản lý nguồn nhân lực (HR Website Goals)

Mục tiêu chung về nhân sự cho trang web thường được thiết lập nhằm thu hút và tuyển dụng nhân viên mới cũng như hỗ trợ nhân viên hiện tại:

1. Các ứng dụng về tuyển dụng (Increase Employment Applications)

Mục tiêu này xem xét số lượng đơn xin việc được gửi qua trang web. Đây là một mục tiêu tốt cho các công ty ưu tiên thu hút tài năng mới và muốn quảng cáo việc làm cũng như khuyến khích các ứng dụng trực tuyến. Điều này có thể được đo với sự trợ giúp của ATS (hệ thống theo dõi người nộp đơn). Tương tự như với khách hàng tiềm năng, tôi khuyên bạn nên đặt mục tiêu là tăng tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: Tăng số lượng người nộp đơn xin việc lên 20%.

2. Cải thiện sự hài lòng của nhân viên (Improve Employee Satisfaction)

Nếu một trong các mục tiêu của trang web của bạn là giúp hỗ trợ nhân viên của bạn (đào tạo, cổng thông tin cho nhân viên, các công cụ cộng tác, mạng xã hội của công ty), thì sự hài lòng của nhân viên có thể là số liệu tốt để theo dõi. Cũng giống như với khách hàng, đo lường sự hài lòng của nhân viên của một doanh nghiệp là phức tạp. Cân nhắc khảo sát nhân viên của bạn trước và sau khi thiết kế lại trang web của bạn. Để có cách tiếp cận định lượng hơn, hãy cân nhắc đo số lần công cụ được sử dụng (tỷ lệ tương tác). Ví dụ: Cải thiện mức độ hài lòng của nhân viên lên 10% (được đo bằng khảo sát trước và sau).

HR Website Objectives Examples

7.) Các mục tiêu dành cho sếp

Cho đến lúc này, chúng ta đã tập trung vào các mục tiêu trang web cho các bộ phận phổ biến và những mục tiêu nào là quan trọng đối với tiếp thị, bán hàng, hỗ trợ khách hàng, và nhân sự. Nhưng còn nhìn toàn bộ công ty thì sao? Giám đốc điều hành (CEO) hay CFO muốn xem gì từ trang web?

1. Tối đa hóa ROI

Câu trả lời rất đơn giản: ROI. Bạn cần có khả năng chứng minh lợi tức đầu tư. Đó là sự cân nhắc số 1 cho bất kỳ CEO hoặc CFO nào. Làm thế nào trang web mới sẽ đóng góp vào lợi nhuận của công ty? Lưu ý rằng mọi mục tiêu trong bài viết này đều ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty. Bước đầu tiên trong việc xác định ROI là thiết lập mục tiêu trang web cho các bộ phận. Sau đó, bạn có thể đánh giá những thay đổi này sẽ tác động tích cực đến toàn công ty như thế nào và trình bày thông tin này cho CEO / CFO của bạn.

C-Suite Website Objective Example

Thiết lập các mục tiêu SMART cho trang web là một bước quan trọng trong bất kỳ thiết kế trang web nào. Hãy chắc chắn rằng bạn biết chính xác những gì bạn muốn đạt được với trang web của bạn trước khi đi sâu vào một dự án.

Bài viết được biên dịch theo nguồn: Intechnic.com

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

SPRINGMEWEB

   ngoan.meliavn@gmail.com

  038.982.1238

   F6/24/3Q QUÁCH ĐIÊU, TP HỒ CHÍ MINH

SUBSCRIPTION

Mời bạn đăng ký để SPRINGMEWEB cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích thiết thực nhất về sử dụng trang web trong kinh doanh.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB